Chương trình từ thiện doanh nghiệp là gì?

Chương trình từ thiện doanh nghiệp là gì?

4 Tháng 3 2015
Chương trình từ thiện của doanh nghiệp là cam kết mà doanh nghiệp sẽ tham gia và đóng góp để giải quyết với những vấn đề xã hội và môi trường mà doanh nghiệp quan tâm, ảnh hưởng và có tác động tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và tới cộng đồng.
Xây dựng chiến lược từ thiện cho doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược từ thiện cho doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Để các hoạt động từ thiện của doanh nghiệp hiệu quả hơn và có tác động lớn hơn đối với các vấn đề nóng của xã hội và môi trường.Muốn như vậy, các doanh nghiệp cần biết rõ về những gì họ muốn đạt được và đánh giá được sự tiến triển.
Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện

Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện

4 Tháng 3 2015
Hỗ trợ từ thiện thống nhất và sắp xếp đúng thì nó vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tạo ra giá trị chia sẻ

Tạo ra giá trị chia sẻ

3 Tháng 3 2015
Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng khái niệm “chia sẻ giá trị” – creating shared value (CSV). Có nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động những cũng cùng đồng thời tạo ra các giá trị mà các bên liên quan khác cũng ủng hộ và chia sẻ (xem sơ đồ dưới đây).
Gắn hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ cộng đồng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Gắn hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ cộng đồng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3 Tháng 3 2015
Ngày nay xã hội không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp hỗ trợ gì cho cộng đồng, cách thức doanh nghiệp cho đi và hỗ trợ cộng đồng mà họ còn quan tâm nhiều hơn đến cách thức doanh nghiệp hoạt động, vận hành và kinh doanh. Trong những năm mở cửa và phát triển liên tục, hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều tác động đến xã hội và môi trường.
Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

3 Tháng 3 2015
Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp Các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức NGOs và các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp trong thời gian tới và qua đó cũng thay đổi cách thức làm từ thiện của các doanh nghiệp
1 2
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp