Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận theo luật Việt Nam

Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận theo luật Việt Nam

4 Tháng 3 2015
Để hoạt động, các tổ chức phi lợi nhuận (tổ chức PLN) cần tìm kiếm và đảm bảo tài trợ từ các nguồn hợp pháp, trong đó có cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức liên chính phủ, cũng như các chính quyền địa phương, quốc gia và nước ngoài. Tuy hiện nay đã có một số quy định hướng dẫn, chẳng hạn như thủ tục để nhận tài trợ từ nước ngoài; song nhìn chung, các hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp