Giới thiệu các hoạt động dự án

Giới thiệu các hoạt động dự án

5 Tháng 3 2015
Trong những năm gần đây, khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, các nhà tài trợ đã bắt đầu rút khỏi Việt Nam. Chính vì thế cần có những nguồn lực dài hạn từ trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt nam trong […]
Các tổ chức trung gian doanh nghiệp sử dụng trong đóng góp nhân đạo

Các tổ chức trung gian doanh nghiệp sử dụng trong đóng góp nhân đạo

4 Tháng 3 2015
LỰA CHỌN ĐỐI TÁC Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và chương trình hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp . Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận Tổ […]
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp