Các tổ chức trung gian doanh nghiệp sử dụng trong đóng góp nhân đạo

04/03/2015

LỰA CHỌN ĐỐI TÁC Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và chương trình hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp . Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận Tổ […]

LỰA CHỌN ĐỐI TÁC

Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trng trong hoạt động và chương trình h tr t thin ca doanh nghip .

Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây.

Các kênh chính thc

 •     Mặt trận Tổ quốc; Cơ quan và đoàn thể các cấp;
 •     Quỹ vì người nghèo
 •     Các quỹ quyên góp độc lập
 •     Các tổ chức NGOs, các tổ chức xã hội dân sự (XHDS)
 •     Các quỹ của công ty, doanh nghiệp
 •     Bản thân doanh nghiệp
 •     Báo chí, truyền hình

Các kênh t nguyn khác

 •     Chùa chiền, nhà thờ
 •     Người trong doanh nghiệp và người ngoài doanh nghiệp
 •     Kênh khác

Làm thế nào để chọn các đối tác phù hợp?

Hiện nay tại Việt Nam, ngoài những kênh đóng góp hỗ trợ và cứu trợ như trên thì vẫn còn rất ít tổ chức đóng vai trò hỗ trợ và tư vấn cho các hoạt động này cho các doanh nghiệp. Một trong những tổ chức có vai trò kết nối này là: Trung tâm H tr Phát trin Cng đng LIN (LIN) http://www.linvn.org/. Cần có thêm nhiều tổ chức có vai trò như vậy mới có thể huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp cho các cộng đồng để doanh nghiệp có thể tham gia tích cực và hiệu quả hơn.

Mối quan hệ đối tác lâu dài với một hay vài tổ chức cũng có lợi cho sự điều phối hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động của các tổ chức. Ví dụ, một công ty vận chuyển có thể giúp hỗ trợ các tổ chức vận chuyển, hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm miễn phí đến các vùng mà họ có dự án hỗ trợ.

Sau đây là một số hướng dẫn để giúp doanh nghiệp chọn đối tác đúng:

 • Xác định rằng tổ chức đó hoạt động phi lợi nhuận và là tổ chức có đăng ký.
 • Xác định các tổ chức đó đã và đang thực hiện các chương trình hiệu quả và có quan hệ tốt với đối tác địa phương ở các khu vực mà doanh nghiệp muốn hỗ trợ.
 • Nên chọn những tổ chức đã có kinh nghiệm và có hồ sơ tốt trong việc thực hiện các chương trình từ thiện hay phát triển cộng đồng.
 • Tổ chức có quy chế quản lý và sử dụng quỹ đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và hiệu quả khi sử dụng quỹ và có báo cáo kết quả và tác động dự án sau khi hỗ trợ.
 • Đánh giá sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận và xem xét xem liệu có thương hiệu gắn với giá trị của doanh nghiệp không.

  Chương trình TNXH và hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp chỉ có thể tăng cường thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức khác và đi liền với các giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

 

Nguồn ảnh internet

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp