Vận động chính sách

Vận động chính sách

23 Tháng 8 2017
Trong khi khái niệm vận động chính sách vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì một số lớn các CSO đều khẳng định rằng họ đang tham gia vào loại hình hoạt động này. Tuy nhiên theo khảo sát của Quỹ Châu Á năm 2012 chao thấy CSO ở Hà Nội cho rằng họ hoạt động tích cực trong lĩnh vực vận động chính sách là nhiều hơn so với ở TPHCM.
Chiến lược OneFPT

Chiến lược OneFPT

4 Tháng 3 2015
Chiến lược OneFPT là chiến lược tạo hướng đi cho FPT trong giải quyết lâu dài về trách nhiệm xã hội trong mọi khía cạnh ở các chương trình khác nhau như: Phát triển doanh nghiệp lớn mạnh và bền vững, góp phần hưng thịnh quốc gia, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh đóng góp ngân sách, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, cam kết với khách hàng, phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ công nhân viên.
HỖ TRỢ NHỮNG LĨNH VỰC GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

HỖ TRỢ NHỮNG LĨNH VỰC GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

4 Tháng 3 2015
Để có chương trình từ thiện thành công và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội, doanh nghiệp cần phải hiểu biết những hoạt động và chương trình nào mà doanh nghiệp sẽ hỗ trợ – và lý do tại sao. Để làm được điều này doanh nghiệp cần xác định lợi ích của công ty với nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.
Hỗ trợ từ thiện bằng gì?

Hỗ trợ từ thiện bằng gì?

4 Tháng 3 2015
Những vấn đề nào về kinh doanh hiện nay mà doanh nghiệp đang lo lắng? Chương trình từ thiện của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan và với những thị trường mà doanh nghiệp quan tâm như thế nào? Và để xây dựng được mối liên hệ đó thì doanh nghiệp cần quan tâm đến những ai và cơ quan nào?
Tài trợ hiện đại và vai trò của phụ nữ

Tài trợ hiện đại và vai trò của phụ nữ

4 Tháng 3 2015
Mô hình tài trợ truyền thống gồm tài trợ trực tiếp cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các vấn đề xã hội:
Hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược

Hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược

4 Tháng 3 2015
Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ […]
1 2
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp