HỖ TRỢ NHỮNG LĨNH VỰC GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

04/03/2015

Để có chương trình từ thiện thành công và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội, doanh nghiệp cần phải hiểu biết những hoạt động và chương trình nào mà doanh nghiệp sẽ hỗ trợ – và lý do tại sao. Để làm được điều này doanh nghiệp cần xác định lợi ích của công ty với nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.

Doanh nghiệp cũng cần làm rõ các tiêu chí hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng chiến lược từ thiện, doanh nghiệp cần huy động sự tham gia của cộng đồng và người lao động. Như vậy doanh nghiệp có thể:

 • Dễ dàng quyết định tổ chức nào mà doanh nghiệp muốn hỗ trợ.
 • Đưa ra tiêu chí rõ ràng cho các tổ chức nhận hỗ trợ của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo rằng những đóng góp của doanh nghiệp được sử dụng cho các vấn đề và theo cách mà doanh nghiệp quan tâm.
 • Làm cho sự đóng góp của doanh nghiệp có ý nghĩa và hiệu quả hơn cả với doanh nghiệp và với cộng đồng.

Các doanh nghiệp sẽ có thể có các tiêu chí khác nhau để quyết định họ sẽ hỗ trợ kinh phí, thời gian và những đóng góp bằng hiện vật, cho các mục đích từ thiện như thế nào.

Doanh nghiệp muốn tiền hoặc nguồn lực đóng góp khác của doanh nghiệp được sử dụng như thế nào?

 • Doanh nghiệp có muốn hỗ trợ các hoạt động mà các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội dân sự đã và đang tiến hành không? Cho các dự án cụ thể của các tổ chức này?
 • Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hỗ trợ các vấn đề cụ thể liên quan đến những đối tượng mà họ đang phục vụ hay những địa bàn mà họ có hoạt động. các doanh nghiệp có thể xác định pham vi hỗ trợ từ thiện rất rộng như: dịch vụ y tế, phát triển con người, phát triển kinh tế, nghệ thuật, bảo tồn … Nhưng khi hỗ trợ nên tập trung vào một khu vực cụ thể để tạo ra tác động lớn hơn. Những câu hỏi như doanh nghiệp muốn hỗ trợ từ thiện ở đâu? như thế nào?

Những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia. Dưới đây là những lĩnh vực rộng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn và xác định những địa bàn cụ thể, vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực này để có thể hỗ trợ và tham gia cùng với các tổ chức đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực này. Xem thêm danh sách ở phần cuối.

 • Giáo dục
 • Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Chống tham nhũng
 • Nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính
 • Hỗ trợ trẻ em
 • Xóa đói giảm nghèo
 • Bảo vệ môi trường
 • Biến đổi khí hậu
 • Quản lý rủi ro thiên tai
 • Quản trị địa phương
 • Nông nghiệp
 • Lâm nghiệp
 • Ngư nghiệp
 • Phát triển nông thôn
 • Bình đẳng giới

 

Các câu hỏi sau đây sẽ giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu và xác định doanh nghiệp muốn sử dụng kinh phí và nguồn lực như thế nào.

1. Quyết định những mục tiêu sau đây cái nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần xem xét những yếu tố dưới đây và cần lựa chọn phương án tốt nhất và phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình

 • Hỗ trợ các tổ chức phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các tổ chức đã và đang giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động quan tâm (ví dụ như: bảo vệ động vật, pham loại rác, văn hóa nghệ thuật dân gian, giáo dục và môi trường …).
 • Hỗ trợ các tổ chức mà người lao động cũng có theer tham gia và đóng góp thời gian và công sức để làm tình nguyện.
 • Hỗ trợ các tổ chức có tầm quan trọng với khách hàng và các nhóm khách hàng của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các tổ chức đóng tại cộng đồng và tổ chức tình nguyện tại cộng đồng.

Doanh nghiệp muốn đóng góp:

 • Hỗ trợ cụ thể và mọi người có thể dễ dàng nhận thấy và có tác động lâu dài? Ví dụ xây dựng trường học, sân chơi cho trẻ em, sân bóng đá?
 • Hỗ trợ công việc hiện tại của các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự hay tổ chức tại cộng đồng?
 • Hỗ trợ thực hiện hay tiến hành một dự án mới hoặc tổ chức mới?
 • Các loại hình đóng góp khác mà chưa liệt kê ở trên?

Sau khi xem xét tất cả các yếu tố này. Doanh nghiệp có thể quyết định được những lĩnh vực hỗ trợ và cách thức hỗ trợ … Các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn sẽ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các chương trình hỗ trợ từ thiện cho doanh nghiệp.

Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề sau: Doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ các chương trình hay tổ chức dưới đây
Những người có hoàn cảnh khó khăn: Thất nghiệp, nghèo đói, vô gia cư, nạn nhân của thảm họa hoặc thiên tai, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người
 • Các chương trình hỗ trợ cung cấp thực phẩm tại địa phương
 • Các chương trình hỗ trợ người vô gia cư
 • Các tổ chức cứu trợ thiên tai
 • Nhà tạm láng cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và bị buôn bán
 • Các tổ chức dạy nghề, tạo việc làm
Hỗ trợ nghệ thuật, văn hóa,và các tổ chức nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng và địa phương
 • Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử
 • Các tổ chức tôn giáo và tâm linh
 • Các nhóm nhạc và nghệ thuật cộng đồng
Chương trình cho thanh thiếu niên
 • Các đội thể thao thanh niên
 • Các chương trình và hoạt động ngoài giờ lên lớp
 • Các chương trình bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh
Giáo dục cho trẻ em và người lớn
 • Các tổ chức giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp
 • Các dự án của các trường
 • Các quỹ học bổng
 • Đào tạo nghề
Nâng cao sức khỏe cộng đồng
 • Bệnh viện và phòng khám
 • Các tổ chức hỗ trợ và tăng cường sức khỏe cộng đồng
 • Các chương trình tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho những nhóm đối tượng thiệt thòi
 • Các tổ chức hỗ trợ và điều trị bệnh cho người nghèo và đối tượng thiệt thòi
Cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường
 • Những chương trình và hoạt động làm sạch và khôi phục chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống
 • Các tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng hoặc xây dựng chính sách về phát triển bền vững và môi trường.
 • Các quỹ đất (bảo tồn và quy hoạch đất đai)
Dân sự /cộng đồng
 • Các dự án cải thiện các khu phố
 • Thư viện công cộng
 • Các hiệp hội địa phương

 

doanh-nghiep-ho-tro-nhung-linh-vuc-gi

Bà Trang Hạ – Giám đốc thương hiệu, Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON chia sẻ về việc bảo trợ mỗi năm hơn 1 tỷ VND cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong chiến lược CSR của doanh nghiệp 

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp