Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

4 Tháng 3 2015
Cùng với sự tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trở nên ngày càng nổi bật. Các doanh nghiệp nhận thấy CSR có thể giúp họ khuyếch trương thương hiệu của mình, bao gồm cả các hoạt động quyên góp từ thiện. Nhiều CSO đã nhắm đến khu vực tư nhân, chủ yếu là để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình của mình
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp