Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

04/03/2015

Cùng với sự tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trở nên ngày càng nổi bật. Các doanh nghiệp nhận thấy CSR có thể giúp họ khuyếch trương thương hiệu của mình, bao gồm cả các hoạt động quyên góp từ thiện. Nhiều CSO đã nhắm đến khu vực tư nhân, chủ yếu là để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình của mình

Cùng với sự tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trở nên ngày càng nổi bật. Các doanh nghiệp nhận thấy CSR có thể giúp họ khuyếch trương thương hiệu của mình, bao gồm cả các hoạt động quyên góp từ thiện. Nhiều CSO đã nhắm đến khu vực tư nhân, chủ yếu là để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình của mình, tuy nhiên khu vực tư nhân cũng ngày càng được xem như một nhóm có quyền lợi liên quan đầy ảnh hưởng có thể có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng. Theo khảo sát của Quỹ Châu Á năm 2012 với 62 CSO ở Hà Nội và TPHCM, trên một nửa cho biết họ có quan hệ với khu vực tư nhân.

Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân

Các mẫu hình khác nhau trong quan hệ giữa CSO và khu vực tư nhân có thể thấy khá rõ trong các câu trả lời từ Hà Nội và TPHCM. Các CSO ở TPHCM coi các doanh nghiệp như các nhà tài trợ nhiều hơn ở Hà Nội (chỉ 24%). Các CBO, nhất là trong lĩnh vực từ thiện coi doanh nghiệp là nguồn tài trợ chính và tìm cách huy động tiền thông qua các mối quan hệ cá nhân. Chẳng hạn Câu lạc bộ trẻ tự kỷ ở Hà Nội thường kêu gọi tài trợ từ Petrolimex, một tập đoàn xăng dầu lớn, hoặc các công ty xây dựng để có nguồn trợ giúp tài chính cho các hoạt động của mình. Các CSO ở Hà Nội nhấn mạnh hơn đến vai trò của các doanh nghiệp như khách hàng/đối tác trong việc cung cấp các sản phẩm phát triển. Thêm vào đó do các tổ chức ở đây tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến chính sách, họ cũng coi doanh nghiệp như mục tiêu để vận động trong các lĩnh vực như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Ghi chú: Quan hệ tương tác với khu vực tư nhân: Theo nghiên cứu so sánh về xã hội dân sự ở Việt Nam, do Quỹ Châu Á tiến hành tháng 10 năm 2012 (trang 28)

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp