Vận động chính sách

Vận động chính sách

4 Tháng 3 2015
Trong khi khái niệm vận động chính sách vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì một số lớn các CSO đều khẳng định rằng họ đang tham gia vào loại hình hoạt động này. Tuy nhiên theo khảo sát cảu Quỹ Châu Á năm 2012 chao thấy CSO ở Hà Nội cho rằng […]
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp