Giới thiệu các hoạt động dự án

05/03/2015

Trong những năm gần đây, khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, các nhà tài trợ đã bắt đầu rút khỏi Việt Nam. Chính vì thế cần có những nguồn lực dài hạn từ trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt nam trong […]

Trong những năm gần đây, khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, các nhà tài trợ đã bắt đầu rút khỏi Việt Nam. Chính vì thế cần có những nguồn lực dài hạn từ trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt nam trong giai đoạn tới. So với doanh nghiệp ở các nước phương tây thì phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa hỗ trợ từ thiện một cách có chiến lược. 90% các công ty của Hoa Kỳ gắn các hoạt động từ thiện của mình vào mục đích kinh doanh. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm như vậy thì có thể họ sẵn sàng hỗ trợ từ thiện một cách có chiến lược hơn.  Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để nâng cao uy tín và tiếng tăm của doanh nghiệp khi hỗ trợ tổ chức xã hội dân sự (XHDS). Tuy vậy để tăng cường chiến lược và số lượng hỗ trợ của các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần hiểu rõ và đánh giá được giá trị của các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp (TNXHDN) đối với doanh nghiệp của mình. Nếu các doanh nghiệp có tầm nhìn xa và có kế hoạch hỗ trợ cộng đồng lâu dài, họ sẽ góp phần làm cho xã hội lành mạnh hơn và được sự ủng hộ của xã hội. Các tổ chức XHDS đóng vai trò quan trọng và mang lại lợi ích cho cả hai phía. Nếu các doanh nghiệp nhìn nhận việc hỗ trợ cộng đồng một cách có chiến lược hơn là lòng hảo tâm thì chắc chắn nguồn lực từ các doanh nghiệp trong nước sẽ ngày càng tăng thêm.

Quỹ Châu Á (sau đây gọi tắt là Quỹ) đã xây dựng dự án “Xây dựng các tổ chức xã hội dân sự bền vững ở Việt Nam” thực hiện từ tháng 3 năm 2014 với sự tài trợ của sứ quán Ai Len (Irish Aid). Dự án có 3 mục tiêu chính nhằm phát triển nguồn lực trong nước để hỗ trợ các chương trình từ thiện và hỗ trợ các tổ chức XHDS ở Việt Nam:

  • Tăng cường chiến lược huy động quỹ và năng lực của các tổ chức XHDS ở Việt Nam;
  • Thúc đẩy sự hiểu biết và tham gia của doanh nghiệp vào hỗ trợ từ thiện;
  • Vận động cải thiện môi trường chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức XHDS gây quỹ.

Mục tiêu đầu tiên, sẽ do Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) thực hiện. Mục tiêu này tập trung hỗ trợ các tổ chức XHDS trong kế hoạch dài hạn và chủ động tìm kiếm cơ hội, xây dựng

quan hệ đối tác và định hướng tổ chức nhằm tiếp cận hiệu quả nguồn tài trợ từ khu vực tư nhân. Mục tiêu thứ hai, do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của doanh nghiệp. Mục tiêu thứ ba, được thực hiện trong năm thứ ba của chương trình với sự tham gia từ các tổ chức có liên quan, bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Mục tiêu này tập trung vào các hoạt động vận động và đưa ra các khuyến nghị về chính sách nhằm khuyến khích xây dựng quan hệ hợp tác giữa các tổ chức XHDS và doanh nghiệp.

 Trung tâm Giáo dục và Phát triển là một tổ chức chức phi chính phủ hiện đang cộng tác với Quỹ thực hiện các sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp trong công tác quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và xây dựng chiến lược QLRRTT gắn với TNXHDN. Với kinh nghiệm sâu rộng ở cả khu vực XHDS và khu vực tư nhân ở Việt Nam, Trung tâm sẽ là đầu mối quan trọng kết nối các tổ chức XHDS và cộng đồng doanh nghiệp.

Trung tâm sẽ thực hiện các hoạt động dưới đây nhằm tăng cường sự hiểu biết và tham gia của doanh nghiệp vào từ thiện trong 30 tháng.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về từ thiện hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trung tâm sẽ thiết kế và xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn về từ thiện hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia của Trung tâm sẽ tiến hành rà soát những tài liệu và hướng dẫn từ các nước khác và các tài liệu liên quan có sẵn tại Việt nam. Trung tâm sẽ lấy ý kiến của các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thông qua các cuộc thảo luận, tư vấn, diễn đàn. Trung tâm cũng sẽ thu thập và tổng kết các điển hình tốt tại các địa phương. Dự kiến Trung tâm sẽ xây dựng và xuất bản tài liệu, hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp. Những tài liệu này sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ từ thiện quan trọng thông qua mạng lưới của VCCI, các câu lạc bộ doanh nghiệp. Tài liệu này sẽ được xây dựng đơn giản, dễ hiểu và có những ví dụ và các thực tiễn tốt về từ thiện hiệu quả tại Việt Nam.

Xây dựng một trang web về chiến lược từ thiện hiệu quả.

Quỹ sẽ hỗ trợ Trung tâm xây dựng một trang thông tin (web) nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển các hoạt động và chiến lược từ thiện doanh nghiệp tại Việt Nam. Trang web sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tiếp cận với các tài liệu và các công cụ nhằm hỗ trợ từ thiện hiệu quả trong nước và quốc tế, bao gồm cả những tài liệu được xây dựng của dự án, các diễn đàn thảo luận. Trang web này sẽ kết nối các doanh nghiệp với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội nhằm xây dựng các mối quan hệ đối tác trong việc xây dựng chiến lược hỗ trợ từ thiện.

Tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận và diễn đàn trực tiếp cho các doanh nghiệp về hỗ trợ từ thiện hiệu quả.

Trung tâm sẽ hợp tác với ít nhất bốn hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, và các nhóm không chính thức để xây dựng một loạt các diễn đàn nhằm nâng cao hiểu biết về hỗ trợ từ thiện hiệu quả. Trung tâm sẽ hỗ trợ tổ chức các buổi tọa đàm với bốn nhóm doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến mỗi tọa đàm có ít nhất 10-20 doanh nghiệp tham gia, bao gồm cả những doanh nghiệp có chiến lược từ thiện hiệu quả và những doanh nghiệp chưa có. Các cuộc thảo luận sẽ do các chuyên gia về TNXHDN và chiến lược từ thiện hiệu quả điều hành. Phương pháp tiếp cận sẽ linh hoạt nhằm xác định cơ hội hỗ trợ nâng cao năng lực, các thực tiễn tốt và xây dựng liên kết với các tổ chức XHDS. Dự kiến các cuộc thảo luận và diễn đàn có khoảng 80 doanh nghiệp Việt Nam ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức và đánh giá cao việc xây dựng chiến lược hỗ trợ từ thiện hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch truyền thông

Nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, Trung tâm sẽ xây dựng và thực hiện một chương trình truyền thông. Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông để xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông, tận dụng các kênh thông tin truyền thống và mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và công chúng về chiến lược hỗ trợ từ thiện và/hoặc quan hệ đối tác doanh nghiệp – và các tổ chức XHDS. Cụ thể, Trung tâm sẽ cộng tác với Truyền hình Việt Nam (VTV) và báo địa phương được lựa chọn (cả báo in và báo trực tuyến) để thực hiện một chương trình truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và công chúng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Địa chỉ: Phòng 1502, Toà nhà 3A , RESCO, Số 74, Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Việt nam
Điện thoại: +84 4 35627494
Email:    cedhanoi@ced.edu.vn
Website: www.ced.edu.vn

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp