Hợp tác, cộng tác và chia sẻ kiến thức

Hợp tác, cộng tác và chia sẻ kiến thức

4 Tháng 3 2015
Hầu hết các chương trình từ thiện doanh nghiệp đều có những mục tiêu tham vọng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường phức tạp. Vì vậy ngay cả các tổ chức từ thiện hay NGOs lớn nhất cũng có nguồn lực hạn chế. Vì vậy, để có kết quả và tác động thực sự và lâu dài sẽ cần có sự hợp tác và cộng tác với nhiều cơ quan liên quan.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp