Đóng góp cộng đồng – Một Mô hình từ thiện chiến lược cộng đồng

Đóng góp cộng đồng – Một Mô hình từ thiện chiến lược cộng đồng

4 Tháng 3 2015
Đóng góp cộng đồng cho phép những người có cùng quan điểm đóng góp 8ền của, nghiên cứu những nhu cầu của cộng đồng và cùng đưa ra quyết định trao tài trợ cho nơi nào. Đóng góp cộng đồng phát huy tối đa sức mạnh của hoạt động tài trợ chiến lược.
Bộ công cụ quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Bộ công cụ quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

4 Tháng 3 2015
Trung Tâm LIN đã hoàn thành bộ công cụ gồm 10 chủ đề liên quan đến quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), một phần của dự án nâng cao năng lực NPOs do Irish Aids tài trợ.
Đầu tư xã hội tại Việt Nam

Đầu tư xã hội tại Việt Nam

4 Tháng 3 2015
Cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng yếu thế. Giải pháp sáng tạo và mẫu mực dành cho các lĩnh vực mới hoặc các khu vực đặc thù chưa được đầu tư một cách thích hợp.
Những câu hỏi mà các nhà tài trợ hay hỏi

Những câu hỏi mà các nhà tài trợ hay hỏi

4 Tháng 3 2015
Có một số câu hỏi thường gặp mà các nhà tài trợ đặt ra cho các tổ chức tìm kiếm tài trợ.
Những mong đợi từ cộng đồng đối với doanh nghiệp

Những mong đợi từ cộng đồng đối với doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Ngày nay xã hội và cộng đồng mong đợi và yêu cầu nhiều hơn từ doanh nghiệp và chính vì vậy họ cũng đánh giá và nhìn vào doanh nghiệp không chỉ ở những hoạt động mà doanh nghiệp hỗ trợ hay số tiền và sản phẩm, dịch vụ, quà tặng mà doanh nghiệp cho đi, mà họ còn hết sức quan tâm đến cách doanh nghiệp hoạt động và vận hành. Những lĩnh vực cơ bản dưới đây nằm trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho thấy những mong đợi của cộng đồng avf xã hội về trách nhiệm của doanh nghiệp. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược TNXH trong đó có chiến lược hỗ trợ cồng đồng để có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp đối với công chúng.
Định nghĩa về các CSO hiện đại ở Việt Nam

Định nghĩa về các CSO hiện đại ở Việt Nam

4 Tháng 3 2015
Lịch sử và môi trường pháp lý phức tạp khiến cho khu vực này khó được định nghĩa, do các tổ chức trong đó rất khác nhau về quy mô, cơ cấu tổ chức và được gọi với nhiều tên khác nhau như Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ, Quỹ, Viện, Trung tâm, Ủy ban và cả Nhóm tình nguyện. Việc đếm đủ số lượng các CSO trong cộng đồng rộng lớn hơn của họ do vậy là một thách thức. Các ước tính về tổng số các CSO nằm đâu đó trong khoảng giữa 1.700 (theo ông Thang Văn Phúc) và 2.000 (theo nghiên cứu Chỉ số Xã hội Dân sự Việt nam).
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp