Chương trình từ thiện doanh nghiệp là gì?

Chương trình từ thiện doanh nghiệp là gì?

4 Tháng 3 2015
Chương trình từ thiện của doanh nghiệp là cam kết mà doanh nghiệp sẽ tham gia và đóng góp để giải quyết với những vấn đề xã hội và môi trường mà doanh nghiệp quan tâm, ảnh hưởng và có tác động tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và tới cộng đồng.
Từ thiện doanh nghiệp là gì?

Từ thiện doanh nghiệp là gì?

3 Tháng 3 2015
“Từ thiện doanh nghiệp” là công tác từ thiện do các doanh nghiệp thực hiện. Thông thường đó là những hoạt động doanh nghiệp tài trợ hoặc hỗ trợ thực hiện nhằm giải quyết tận gốc một vấn đề xã hội nào đó. Từ thiện doanh nghiệp không mang lại lợi ích trực tiếp trong kinh doanh, nhưng có mang lại lợi ích gián tiếp. Doanh nghiệp có thể đóng góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật, và có thể là một phần của chương trình TNXHDN.
Tạo ra khái niệm mới về hỗ trợ từ thiện doanh nghiệp

Tạo ra khái niệm mới về hỗ trợ từ thiện doanh nghiệp

3 Tháng 3 2015
Đây còn là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, tuy vậy cũng có rất nhiều kinh nghiệm và ví dụ từ các công ty và tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, vai trò của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự rất lớn để thúc đẩy và mở rộng các chương trình từ thiện doanh nghiệp một cách có chiến lược hơn. Đồng thời các tổ chức này cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp để họ có thể hỗ trợ và coi đó là một sự đầu tư cho xã hội theo một cách sáng tạo hơn là hỗ trợ các chương trình từ thiện đơn thuần.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp