Chiến lược OneFPT

04/03/2015

Chiến lược OneFPT là chiến lược tạo hướng đi cho FPT trong giải quyết lâu dài về trách nhiệm xã hội trong mọi khía cạnh ở các chương trình khác nhau như: Phát triển doanh nghiệp lớn mạnh và bền vững, góp phần hưng thịnh quốc gia, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh đóng góp ngân sách, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, cam kết với khách hàng, phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ công nhân viên.

TNXH của FPT dựa trên thế mạnh cốt lõi của tập đoàn hàng đầu về công nghệ, hoạt động TNXH đã lựa chọn được một số chương trình phù hợp như cuộc thi giải toán trên mạng cho học sinh – ViOlympic.vn, hay mạng xã hội kết nối các hoạt động cộng đồng – Vicongdong.vn…

Bên cạnh đó FPT cũng hướng sự quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước qua các chương trình đào tạo, đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động mang tầm trí tuệ và lòng nhân ái.

Đáng chú ý nhất chính là việc FPT là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cam kết không tiêu thụ động vật hoang dã. Tập đoàn đã ký cam kết với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (WCS) và nhận định, cam kết này thể hiện mong muốn của FPT trong việc đem thế mạnh công nghệ để nhân rộng lòng nhân ái, giúp đỡ xã hội và bảo vệ môi trường.

Chien-luoc-one-fpt

“Trách nhiệm xã hội được tập đoàn FPT xác định là một hoạt động mang lại uy tín, giá trị trong tương lai lâu dài cho doanh nghiệp và xã hội”.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp