Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận theo luật Việt Nam

04/03/2015

Để hoạt động, các tổ chức phi lợi nhuận (tổ chức PLN) cần tìm kiếm và đảm bảo tài trợ từ các nguồn hợp pháp, trong đó có cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức liên chính phủ, cũng như các chính quyền địa phương, quốc gia và nước ngoài. Tuy hiện nay đã có một số quy định hướng dẫn, chẳng hạn như thủ tục để nhận tài trợ từ nước ngoài; song nhìn chung, các hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế.

Bối cảnh

Để hoạt động, các tổ chức phi lợi nhuận (tổ chức PLN) cần tìm kiếm và đảm bảo tài trợ từ các nguồn hợp pháp, trong đó có cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức liên chính phủ, cũng như các chính quyền địa phương, quốc gia và nước ngoài. Tuy hiện nay đã có một số quy định hướng dẫn, chẳng hạn như thủ tục để nhận tài trợ từ nước ngoài; song nhìn chung, các hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy mà vẫn không chắc chắn điều gì được phép và điều gì không được phép làm. Với mục đích đưa ra những giải thích cho các tổ chức PLN hoạt động ở Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) đã hợp tác với các chuyên gia luật và những người làm trong lĩnh vực Tổ chức PLN để chuẩn bị bản ghi nhớ về hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Để chuẩn bị bản ghi nhớ này, trước tiên LIN kết hợp với bà Hoàng Thị Thanh Thùy, một luật sư Việt Nam và là thành viên Hội Luật sư TP.HCM. Sau khi nhận được một bản xem xét toàn diện về khung pháp lý hiện hành liên quan đến hoạt động gây quỹ, LIN đã hợp tác với một đội ngũ tình nguyện từ công ty luật YKVN để phân tích và tóm tắt những thông tin này. Với một sự hiểu biết chắc chắn hơn về khung pháp lý, LIN đã khảo sát ba mươi ba (33) tổ chức PLN địa phương và quốc tế đang có hoạt động gây quỹ tại Việt Nam để tìm hiểu về kinh nghiệm của họ. Các cuộc phỏng vấn bổ sung đã được thực hiện với 13 trong tổng số 33 tổ chức PLN này. Trong một vài trường hợp, LIN đã liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương để giúp giải đáp những thắc mắc nảy sinh từ lần nghiên cứu đầu tiên và thứ hai này.

Bản ghi nhớ này được chia thành hai phần: (I) khung pháp lý dành cho hoạt động gây quỹ của tổ chức PLN, và (II) những kinh nghiệm gây quỹ gần đây của các tổ chức PLN. Chúng tôi cũng đính kèm một phụ lục nhằm cung cấp thêm thông tin và các nguồn tham khảo để hỗ trợ các Tổ chức PLN tuân thủ các thủ tục hiện hành khi gây quỹ tại Việt Nam

Xem chi tiết tài liệu tại đây: YKVN-LIN_Memo-NPO_Fundraising_Activities_in_Vietnam_VN.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp