Sử dụng mạng xã hội để truyền thông cho doanh nghiệp

04/03/2015

Tài liệu này đưa ra một số ví dụ và hướng dẫn từ các nước khác về các cách mà doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội để nói về các hoạt động của doanh nghiệp để các DN Việt Nam có thể tham khảo.

Tài liệu này đưa ra một số ví dụ và hướng dẫn từ các nước khác về các cách mà doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội để  nói về các hoạt động của doanh nghiệp để các DN Việt Nam có thể tham khảo.

Xem chi tiết tài liệu tại đây: How businesses use social media to talk about philanthropy and CSR

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp