Doanh nghiệp nhỏ tham gia hỗ trợ từ thiện doanh nghiệp như thế nào ?

04/03/2015

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn các tập đoàn có quy mô lớn so với ở Mỹ và các nước Châu Âu. Các doanh nghiệp và các tổ chức lớn chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước, hầu hết cá nhân quản lý và điều hành các doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn các tập đoàn có quy mô lớn so với ở Mỹ và các nước Châu Âu. Các doanh nghiệp và các tổ chức lớn chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước, hầu hết cá nhân quản lý và điều hành các doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, ở các nước phương Tây, doanh nghiệp nhỏ cũng tồn tại, và đã có rất nhiều tài liệu viết về những doanh nghiệp nhỏ tham gia vào các hoạt động từ thiện doanh nghiệp rất hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam, việc làm từ thiện có chiến lược là một khái niệm còn khá mới mẻ và xa lạ. Do đó, tài liệu này cung cấp các nguồn tham khảo từ các nước và có những đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Xem chi tiết tài liệu tại đây: Small Businesses and Corporate Philanthropy

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp