Các tổ chức trung gian doanh nghiệp sử dụng trong đóng góp nhân đạo

Các tổ chức trung gian doanh nghiệp sử dụng trong đóng góp nhân đạo

4 Tháng 3 2015
LỰA CHỌN ĐỐI TÁC Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và chương trình hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp . Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận Tổ […]
1 2 3 4
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp