Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

03/03/2015

Hoạt động từ thiện (philanthropy) có thể được hiểu theo nhiều nghĩa: Nhìn chung là những nỗ lực để cải thiện chất lượng sống, phúc lợi cho con người thông qua các khoản đóng góp tình nguyện của cá nhân, tổ chức.

Hoạt động từ thiện (philanthropy) có thể được hiểu theo nhiều nghĩa: Nhìn chung là những nỗ lực để cải thiện chất lượng sống, phúc lợi cho con người thông qua các khoản đóng góp tình nguyện của cá nhân, tổ chức.

Hoạt động tài trợ (grant making): có thể hiểu là việc cấp, cho, tặng, hỗ trợ một khoản tiền/ tài sản từ một cá nhân, tổ chức, quỹ, doanh nghiệp, chính phủ… cho một (nhiều) hoạt động không vì lợi nhuận (thường là cho các cá nhân, nhóm, tổ chức phi lợi nhuận hoặc hoạt động xã hội)

Khung pháp lý cho hoạt động Tài trợ

Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiệnCác Chủ thể Tài trợ

  • Chính phủ Việt Nam
  • Nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và liên quốc gia hoặc liên chính phủ: Viện trợ chính thức (hỗ trợ phát triển chính thức – ODA), viện trợ theo chương trình
  • Doanh nghiệp trong nước, nước ngoài
  • Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  • Tổ chức phi chính phủ quốc tế
  • Cá nhân

Xem chi tiết tài liệu:  Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp