Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

04/03/2015

Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp.

 Ngày nay chúng ta thấy có nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược hơn giữa các doan nghiệp và các cổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Những mối quan hệ này được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ của doanh nghiệp cũng như những tác động đối với bên ngoài do hoạt động của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng.

Những mối quan hệ đối tác mới ngày nay giữa doanh nghiệp và NGO bao gồm cả sự tham gia của NGO và các hiệp hội (ví dụ như công đoàn) vào việc quyết định các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Do đó, ngày nay CSR không chỉ còn là những hành động “đẹp” mà doanh nghiệp thực hiện trích ra từ lợi nhuận. Mà ngày nay, CSR phải bắt đầu từ vấn đề trọng tâm và cốt lõi là doanh nghiệp làm ra những lợi nhuận đó như thế nào.

Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

Một xu hướng đáng chú ý là hiện nay các mối quan hệ doanh nghiệp – NGO ở các nước phát triển đang tham gia thúc đẩy phát triển bền vững ở các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển hay các nước nghèo hơn. Ví dụ Tổ chức thương mại công bằng của Anh ( khởi xướng một chương tình thí điểm năm 1997 làm việc với các công ty của Anh để xây dựng bộ tiêu chuẩn thực thi để hướng dẫn cho các đối tác cung ứng của họ ở các nước dang phát triển.

Một sáng kiến tương tự, với sứ mệnh lớn hơn với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh khơi xướng năm 1998. Sáng kiến đạo đức trong thương mại (The Ethical Trading Initiative – ETI) là một liên minh các công ty, NGOs và công đoàn cam kết cùng nhau làm việc để xác định và thúc đẩy các thực tiễn tốt về lao động, bao gồm giám sát và xác minh độc lập. Các thành viên trong đó có chuỗi siêu thị J. Sainsbury và Tesco, những công ty hàng đầu trong ngành dệt may như Levi Strauss và the Pentland Group, và NGOs ví dụ như Oxfam và Quỹ cứu trợ trẻ em (Save the Children.)

Có rất nhiều quan hệ đối tác tương tự như vậy ở khắp nơi. Trong các quan hệ đối tác này, các tập đoạn không cho tiền các NGO mà họ hợp tác. Họ cũng không chỉ tập trung vào những nỗ lực hợp tác hay những sáng kiến mà không liên quan đến chính sách hay hoạt động của doanh nghiệp, như phát triển cộng đồng, các dự án bảo tồn hoặc những “việc làm tốt đẹp khác”.

Quên hệ hợp tác giứa doanh nghiệp và NGO nếu hiệu quả thì có thể mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn với cộng đồng và xã hội mà nếu doanh nghiệp hay các tổ chức NGO đó nếu hoạt động riêng lẻ thì không thể dfạt được. Nhưng để làm được nhử vậy họ phải thực sự tìm hiểu và tin tưởng nhau và trở thành đối tác tin cậy.

Quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và NGO

Tuy nhiên, ở các nước phát triển thì các NGO không được cung cấp tài chính đầy đủ như các tổ chức NGO ở các nước phát triển. Từ giữa những năm 90 các tổ chức phát triển và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện đã hỗ trợ kinh phí cho các NGOs để họ có thể hỗ trợ cải thiện tình hình xã hội và môi trường ở những nơi có doanh nghiệp hoạt động.

Thêm vào đó, những mối quan hệ lẻ tẻ như vậy, các NGOS hiện nay đang giúp những hệ thống chứng nhận để doanh nghiệp có thể giám sát, đo lường và như vậy có thể truyền đạt một cách đáng tin cậy những thực tiễn tốt nhất về môi trường và xã hội đối với người tiêu dùng. Ví dụ như các NGOs về môi trường như Quỹ Thiên nhiên Hoang dã (the World Wide Fund for Nature – WWF) đã giups thiết lập một hệ thống áp dụng toàn cầu để có thể chứng nhận những sản phẩm từ rừng được quản lý một cách thích hợp – hệ thống chứng nhận FSC, cấp chứng nhận và chứng chỉ. Thay vào việc đợi các cam kết giữa các chính phủ, hay đợi việc thực thi đầy đủ của những luật pháp hiện tại, các NGO đã đi trước và tạo ra những tổ chức mới, với lộ trình rõ ràng để có thể đưa các ngành công nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Vậy làm thế nào để mối quan hệ hợp tác giữa NGO và doanh nghiệp có thể hiệu quả. Dưới đây là một số yếu tố cần thiết:

Uy tín

Các báo cáo về xã hội và môi trường cho thấy trong mắt của người tiêu dùng, hình ảnh của doanh nghiệp ngày càng xấu đi. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần có nhiều nỗ lực để tăng cường hình ảnh của mình đối với người tiêu dùng với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Và NGO có thể là những đối tác tin cậy có thể giúp doanh nghiệp về chuyên môn và phương pháp, cách tiếp cận.

Tiếp thị – Marketing

Làm việc với NGO, một số doanh nghiệp quan tâm hơn đến môi trường và qua đó có thể có những chính sách áp dụng trong doanh nghiệp và trong chuối cung ứng của mình.

Chuyên môn và sáng tạo

NGOs có rất nhiều kinh nghiệm và chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vữngvà các vấn đề liên quan. Ví dụ như, hệ thống chứng chỉ FSC mà họ có thể cấp cho các nhà bán lẻ, trong chuỗi cung phức tạp và thường có nhiều vướng mắc trong mối quan hệ mua và bán nhờ có sự tư vấn miễn phí từ WWF.

Hệ thống

Các công ty có thể tiếp cận hệ thống của các tổ chức phi chính phủ để để có thể giải quyết các vấn đề môi trường ở những nơi mà doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống các tổ chức NGO có thể giúp các nhà cung ứng ở các nước phát triển tiếp cận được với những thị trường tiến bộ về xã hội và môi trường.

Tóm lại:

NGO và doanh nghiệp có thể hợp tác với nhau một cách có hiệu quả và đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên có sự khác nhau giữa doanh nghiệp và các NGO. Cả về nguồn lực và hình thức tổ chức – điều này có thể làm cho NGO trở thành đối tác hấp dẫn cho những doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang hướng phát triển bền vững. Điều quan trọng là những sự khác biệt đó không nên dựa trên các nguyên tắc thỏa hiệp để dựa và đó xây dựng mối quan hệ hợp tác vì dù sao NGOs cũng cần đóng vai trò là cơ quan tư vấn một cách độc lập. Ngoài ra để có tác động lớn hơn và mang lại sự thay đổi, các mối quan hệ hợp tác này cần liên kết với những chương trình hay chiến dịch mà khối NGOs dang theo đuổi hay giải quyết. Chính vì vậy hợp tác với NGO mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp với những khía cạnh, quan điểm và cách nhìn đặc biệt.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển  tổng hợp từ các nguồn trên internet. 

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp