Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

03/03/2015

Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ từ thiện bao gồm ba loại hình chính dưới đây.

Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp.

Đối với hầu hết doanh nghiệp cho đến nay mọi đóng góp đều tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ khẩn cấp. Đó là những khoản hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người nghèo bằng quà tặng hay tiền. Những khoản hỗ trợ này của doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục cần thiết và là nền tảng chính của các chương trình hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp. Những khoản hỗ trợ này đầu tư giải quyết những nhu cầu  khẩn cấp hay cấp thiết, nền tảng này của chiến lược từ thiện của doanh nghiệp vẫn cần duy trì và tiếp tục đầu tư. Giá trị của doanh nghiệp vẫn là chăm lo cho cộng đồng những người sẽ ủng hộ doanh nghiệp. Chính vì vậy đây vẫn sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh về kinh tế và xã hội ở những nơi mà doanh nghiệp hoạt động.

Những khoản hỗ trợ này giúp các cộng đồng vượt qua khó khăn ngay tức thì, hỗ trợ họ vượt qua khủng hoảng. Những hoạt động hỗ trợ hay tặng quà có sự tham gia tình nguyện của người lao động. Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp thường được thực hiện trên quy mô rộng và trong thời gian ngắn. Những khoản hỗ trợ thường xuyên này đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Và chính những hỗ trợ này giúp người lao động, khách hàng và các cơ quan liên quan đến doanh nghiệp thấy được hình ảnh của các doanh nghiệp đam mê hỗ trợ từ thiện, quan tâm đến cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp