Truyền thông trong Từ thiện doanh nghiệp

04/03/2015

Thông tin về những việc doanh nghiệp đã và đang làm hiệu quả rất quan trọng. Những thực tiễn tốt, ví dụ điển hình, việc làm hiệu quả sẽ là cách phổ biến tốt nhất cho các doanh nghiệp khác làm theo. Và do đó, những kết quả tốt sẽ được nhân rộng.

Thông tin về những việc doanh nghiệp đã và đang làm hiệu quả rất quan trọng. Những thực tiễn tốt, ví dụ điển hình, việc làm hiệu quả sẽ là cách phổ biến tốt nhất cho các doanh nghiệp khác làm theo. Và do đó, những kết quả tốt sẽ được nhân rộng.

Các doanh nghiệp ít cung cấp thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và các sáng kiến từ thiện của họ, ngoại trừ thông qua thông cáo báo chí và báo cáo hàng năm. Kể về các câu chuyên thành công, thực tiễn và kinh nghiệm cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch TNXHDN tổng thể, miễn là những câu chuyện của doanh nghiệp phải là kết quả thực tế, không được phóng đại. Những việc làm tốt của doanh nghiệp của doanh nghiệp cần được xã hội biết đến và nhân rộng.

Để làm được việc này cần sử dụng cả kênh chính thức và không chính thức và cần đạt được 3 mục tiêu: 1) Chú ý đến nhu cầu của cộng đồng khi kêu gọi hành động; 2) Cam kết hỗ trợ của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cá nhân của người dân hay cộng đồng được hỗ trợ; và 3) Báo cáo kết quả thực hiện những hoạt động này với các bên liên quan.

Các tổ chức NGOs có chuyên môn truyền thông cho một lượng khán giả nhiều, bao gồm:

  • Các tổ chức hiện tại là đối tác/ tổ chức được nhận tài trợ
  • Ứng viên tiềm năng
  • Nhà tài trợ
  • Các tổ chức từ thiện khác
  • Các nhà hoạch định chính sách
  • Các cơ quan truyền thông
  • Công chúng nói chung

 

CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CÔNG CỤ ĐÓ

CÔNG CỤ KHÁN GIẢ
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU, THÔNG TIN CUNG CẤP Phù hợp với công chúng, với tất cả những người muốn hiểu và nghiên cứu thêm một cách chi tiết về vấn đề nào đó (ví dụ: nhân viên chương trình, nhân viên đánh giá, các tổ chức đối tác, học giả)
CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Có thể mang thông tin, thông điệp, hình ảnh và câu chuyện tới một lượng lớn khan giả
SỰ KIỆN TỔ CHỨC Mang thông tin tổng hợp ngắn gọn có thể mang tới quyết định hay hành động hỗ trợ (thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban giám đốc)Tạo điều kiện có cơ hội thảo luận và trao đổi thẳng thắn về các vấn đề nhạy cảm
TRANG WEB VÀ MẠNG XÃ HỘI Nên liên kết hay hợp tác với các tổ chức khác.Mạng lưới thông tin qua thư điện tử và các mạng xã hội khácTất cả các công cụ đều phù hợp cho truyền thông với các quỹ khác, chính phủ, đơn vị truyền thông, trường đại học, doanh nghiệp và những người được tài trợ.

truyen-thong-tu-thien-doanh-nghiep

Đài truyền hình VOV phỏng vấn bà Tô Kim Liên – GĐ Trung tâm Giáo dục và Phát triển tại buổi Tọa đàm “Văn hóa doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” tổ chức tại Hà Nội

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp