Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

4 Tháng 3 2015
Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp.
Xác định tổ chức để hỗ trợ

Xác định tổ chức để hỗ trợ

4 Tháng 3 2015
Sau khi xác định các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào, tổ chức từ thiện sẽ xem xét cách chọn đối tác/tổ chức từ thiện. Thông qua các tổ chức đối tác, tổ chức từ thiện doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu của mình, vì vậy việc xem xét cách lựa chọn hỗ trợ thế nào và thông qua tổ chức nào là rất quan trọng.
Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp

Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Các lãnh đạo của các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp. Bằng cách đưa ra sáng kiến để gắn những nỗ lực hỗ trợ từ thiện với các hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo có thể giúp sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và đưa ra các ý tưởng mới có thể tạo ra những kết quả và tác động tích cực cho chính doanh nghiệp và cho xã hội.
Hỗ trợ từ người lao động

Hỗ trợ từ người lao động

4 Tháng 3 2015
Kiểm tra giá trị để xác định những vấn đề hay trường hợp mà bạn muốn hỗ trợ. Xem xét tình hình tài chính cá nhân để xác định bạn sẽ làm từ thiện bao nhiêu tiền. Nếu không bạn có thể hỗ trợ thời gian và công sức
Nguồn lực doanh nghiệp có thể hỗ trợ

Nguồn lực doanh nghiệp có thể hỗ trợ

4 Tháng 3 2015
Đánh giá yêu cầu hỗ trợ tương tự như đánh giá các cơ hội kinh doanh khác: quá trình này đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng xem các đề xuất đó có ý nghĩa không và một số câu hỏi cơ bản dưới đây cần phải được trả lời.
1 2
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp