Hỗ trợ từ người lao động

04/03/2015

Kiểm tra giá trị để xác định những vấn đề hay trường hợp mà bạn muốn hỗ trợ. Xem xét tình hình tài chính cá nhân để xác định bạn sẽ làm từ thiện bao nhiêu tiền. Nếu không bạn có thể hỗ trợ thời gian và công sức

  1. Kiểm tra giá trị để xác định những vấn đề hay trường hợp mà bạn muốn hỗ trợ.
  2. Xem xét tình hình tài chính cá nhân để xác định bạn sẽ làm từ thiện bao nhiêu tiền. Nếu không bạn có thể hỗ trợ thời gian và công sức
  3. Tìm hiểu cách các tổ chức từ thiện mà bạn có thể tham gia được, tìm hiểu trước và nghe ý kiến của những người đã và đang tham gia.
  4. Tìm hiểu cách thức và mức đóng góp mà bạn sẽ đóp góp cho tổ chức mà bạn đã chọn.
  5. Tối đa hóa số tiền và công sức bạn bỏ ra để làm từ thiện bằng cách xem xét khả năng đóng góp tham gia của mình vào các chương trình mà doanh nghiệp bạn đang hoặc sẽ hỗ trợ.
  6. Tìm hiểu khoản đóng góp của bạn đã được sử dụng như thế nào vào cuối năm.

 

Hỗ trợ từ người lao động

Nguồn ảnh internet

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp