Đầu tư tác động – Góc nhìn từ Mỹ

04/03/2015

Đầu tư tác động là gì? Các khoản đầu tư có động cơ tạo ra tác động xã hội tốt đẹp Giá trị tài chính và xã hội đem lại được đo lường. Tại sao đầu tư tác động? Đầu tư cá nhân để giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên […]

Đầu tư tác động là gì?

  • Các khoản đầu tư có động cơ tạo ra tác động xã hội tốt đẹp
  • Giá trị tài chính và xã hội đem lại được đo lường.

Tại sao đầu tư tác động?

  • Đầu tư cá nhân để giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên các thay đổi xã hội to lớn
  • Lợi thế cạnh tranh
  • Sự chuyển giao tài sản khổng lồ, thế hệ “X” và “Millennial” sẽ được thừa hưởng 41 nghìn tỷ đô la
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp