Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

05/03/2015

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề sau: Doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ các chương trình hay tổ chức dưới đây Những người có hoàn cảnh khó khăn: Thất nghiệp, nghèo đói, vô gia cư, nạn nhân của thảm họa hoặc thiên tai, nạn nhân của bạo lực gia đình...

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề sau: Doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ các chương trình hay tổ chức dưới đây
Những người có hoàn cảnh khó khăn: Thất nghiệp, nghèo đói, vô gia cư, nạn nhân của thảm họa hoặc thiên tai, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người
 • Các chương trình hỗ trợ cung cấp thực phẩm tại địa phương
 • Các chương trình hỗ trợ người vô gia cư
 • Các tổ chức cứu trợ thiên tai
 • Nhà tạm láng cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và bị buôn bán
 • Các tổ chức dạy nghề, tạo việc làm
Hỗ trợ nghệ thuật, văn hóa,và các tổ chức nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng và địa phương
 • Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử
 • Các tổ chức tôn giáo và tâm linh
 • Các nhóm nhạc và nghệ thuật cộng đồng
Chương trình cho thanh thiếu niên
 • Các đội thể thao thanh niên
 • Các chương trình và hoạt động ngoài giờ lên lớp
 • Các chương trình bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh
Giáo dục cho trẻ em và người lớn
 • Các tổ chức giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp
 • Các dự án của các trường
 • Các quỹ học bổng
 • Đào tạo nghề
Nâng cao sức khỏe cộng đồng
 • Bệnh viện và phòng khám
 • Các tổ chức hỗ trợ và tăng cường sức khỏe cộng đồng
 • Các chương trình tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho những nhóm đối tượng thiệt thòi
 • Các tổ chức hỗ trợ và điều trị bệnh cho người nghèo và đối tượng thiệt thòi
Cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường
 • Những chương trình và hoạt động làm sạch và khôi phục chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống
 • Các tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng hoặc xây dựng chính sách về phát triển bền vững và môi trường.
 • Các quỹ đất (bảo tồn và quy hoạch đất đai)
Dân sự /cộng đồng
 • Các dự án cải thiện các khu phố
 • Thư viện công cộng
 • Các hiệp hội địa phương
 
Ông Nguyễn Đình Nguyên – Chủ tịch hội đồng quản trị, Doanh nghiệp xã hội Tòhe chia sẻ về các chương trình từ thiện của doanh nghiệp tại Diễn đàn ngày 9 tháng 8 tại Hà Nội
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp