Diễn đàn từ thiện DN với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội

04/03/2015

Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam phối hợp Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) tổ chức Tọa đàm: “VĂN HÓA DOANH NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP” với sự tài trợ của sứ quán Ai Len (Irish Aid) thông qua Quỹ Châu Á […]

Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam phối hợp Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) tổ chức Tọa đàm: “VĂN HÓA DOANH NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP với sự tài trợ của sứ quán Ai Len (Irish Aid) thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam. Tọa đàm là một trong chuỗi hoạt động nằm trong chương trình hoạt động trọng tâm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017: “Xây dựng văn hóa doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hiểu biết và sự tham gia của doanh nghiệp vào hỗ trợ cộng đồng một cách có chiến lược, trong phạm vi dự án: “Xây dựng các tổ chức xã hội bền vững ở Việt Nam do Trung tâm thực hiện.

Các tổ chức xã hội và phi chính phủ có thể là đối tác quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các kế hoạch hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược hơn. Tuy nhiên, cho đến nay hầu như chưa có hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, ngoài đoàn thể và hiệp hội, do các doanh nghiệp cũng không nắm được hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Chính vì thế, nếu có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa hai khối này thì tiềm năng hỗ trợ của các doanh nghiệp là rất lớn và chắc chắn sẽ góp thêm nhiều sức mạnh để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường hiện nay tại Việt Nam.

 

Chương trình tọa đàm:

Thời gian Hoạt động Phụ trách
13:30 – 14:00 Đón khách, đăng ký đại biểu Hội DNT Việt Nam
14:00- 14:10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Hội DNT Việt Nam
14:10- 14:20 Phát biểu của lãnh đạo Hội DNT Việt Nam Ông Cao Hoài Dương, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam
14:20 – 14:25 Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quỹ Châu Á Đại diện Quỹ Châu Á
14h25 – 14h50 Văn hóa của một tổ chức qua trách nhiệm của tổ chức đó đối với cộng đồng và xã hội. Nhà sử học Dương Trung Quốc
14h50 – 15h15 Từ thiện doanh nghiệp – kinh nghiệm các nước trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam Bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển
15h15 – 15h35 Doanh nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững Ông Nguyễn Mạnh Quân, Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp
15h35 – 16h50 Trao đổi, thảo luận Toàn thể
16h50 – 16h55 Phát biểu kết thúc tọa đàm Ông Cao Hoài Dương, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam
16h55  – 18h00 Giao lưu các đại biểu tham dự Tọa đàm Ban tổ chức
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp